ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/1487-بانک-جامع-اطلاعات-فعالان-حوزه-معادن-صنایع-معدنی-ایران.html

بانک جامع اطلاعات فعالان حوزه معادن و صنایع معدنی ایران