ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/1505-آگهی-دعوت-به-همکاری-در-طرح-ایجاد-مناطق-ویژه-استقرار-صنایع-انرژی.html

آگهی دعوت به همکاری در طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی‌بر در سواحل جنوبی وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران