ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/1505.htm

آگهی دعوت به همکاری در طرح ایجاد مناطق ویژه استقرار صنایع انرژی‌بر در سواحل جنوبی وابسته به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران