ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/1506-آگهی-تجدید-فراخوان-عمومی-شناسایی-ارزیابی-سرمایه-گذار-برای-طرح.html

آگهی تجدید فراخوان عمومی شناسایی و ارزیابی سرمایه گذار برای طرح‌های فولاد تربت حیدریه و فولاد تربت جام