ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/238-طرح-های-توسعه-فولاد-بدون-ایجاد-توازن-اقتصادی-نیستند.html

طرح های توسعه فولاد بدون ایجاد توازن، اقتصادی نیستند