ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/238.htm

طرح های توسعه فولاد بدون ایجاد توازن، اقتصادی نیستند