ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/23969-امضای-تفاهم-نامه-همکاری-برای-توسعه-معادن-صنایع-معدنی-یزد.html

امضای تفاهم نامه همکاری برای توسعه معادن و صنایع معدنی یزد