ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/29246-تصویب-افزایش-سرمایه-۸۴۰۰-میلیارد-تومانی-فولاد-مبارکه.html

تصویب افزایش سرمایه ۸۴۰۰ میلیارد تومانی فولاد مبارکه