ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/29261-اجرای-20-پروژه-پژوهشی-فناورانه-با-جهاد-دانشگاهی-در-بخش-معدن-صنایع-معدنی.html

اجرای 20 پروژه پژوهشی و فناورانه با جهاد دانشگاهی در بخش معدن و صنایع معدنی