ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/29385-افزایش-7.6-درصدی-صدور-پروانه‌های-بهره-برداری-معدنی.html

افزایش 7.6 درصدی صدور پروانه‌های بهره برداری معدنی