ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/29471-ایران-در-جایگاه-هفتم-تولید-سیمان-جهان-ایستاد.html

ایران در جایگاه هفتم تولید سیمان جهان ایستاد