ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/29472-رکورد-ارسال-ماده-معدنی-در-quot-انگوران-quot-شکسته-شد.html

رکورد ارسال ماده معدنی در "انگوران" شکسته شد