ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/29476-رشد-نهال-روی-در-معدن-مهدی.html

رشد نهال روی در معدن مهدی‌آباد