ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/29487-رشد-10درصدی-تولید-گندله-سنگ-آهن؛-تولید-به-47.5-میلیون-تن-رسید.html

رشد 10درصدی تولید گندله سنگ آهن؛ تولید به 47.5 میلیون تن رسید