ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/29495-رکورد-تولید-پتاس-در-سال-۹۹-شکست-تولید-۱۰۰-هزار-تن-پتاس-در-افق-۱۴۰۶.html

رکورد تولید پتاس در سال ۹۹ شکست/ تولید ۱۰۰ هزار تن پتاس در افق ۱۴۰۶