ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/35793-خلوصی-برنامه-تشکیل-شرکت-سهامی-عام-پروژه-لیست-عناصر-موثر-استراتژیک-برای-توسعه-طی-ماه-آتی-اعلام-می.html

خلوصی: برنامه تشکیل 5 شرکت سهامی عام پروژه /لیست عناصر موثر استراتژیک برای توسعه طی 2 ماه آتی اعلام می شود