ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/35794-بومی-سازی-570-میلیون-دلاری-شرکت-های-معدن-صنایع-معدنی-با-راهبری-ایمیدرو-اعلام-شرکت-های-برتر-در-بومی.html

بومی سازی 570 میلیون دلاری شرکت های معدن و صنایع معدنی با راهبری ایمیدرو/ اعلام شرکت های برتر در بومی سازی