ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/36345-راهبر-مجتمع-معدنی-سرب-روی-انگوران-بهره-بردار-برتر-شد.html

راهبر مجتمع معدنی سرب و روی انگوران، بهره بردار برتر شد
11