ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://imidro.gov.ir/news/36355-برنامه-افتتاح-آموزشکده-تراش-گوهرسنگ-در-مرکز-تحقیقات-مواد-معدنی-ایران-یزد-تا-پایان-مرداد.html

برنامه افتتاح آموزشکده تراش گوهرسنگ در مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران (یزد) تا پایان مرداد
11