ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://www.imidro.gov.ir/news/35819-توسعه-اکتشافات-در-مناطق-کم‌-برخوردار-اولویت-ایمیدرو-است.html

���������� ���������������� ���� ���������� ������� ���������������� ������������ �������������� ������
11