ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://www.wrc.ir/news/view/1/76739

عنوان خبر: برگزاری کرسی ترویجی در حوزه زنان و جنسیت: «معنای عاطفه در انسان‌شناسی فلسفی علامه طباطبایی(ره)؛ پرسش ها و امکان»