ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/857235

«حرکت رشدیاب جهان و فرجام آن»- آموزش مواضع حزب جمهوری اسلامی (جلسه چهارم)