ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/906240

آغاز دروس سطح و خارج فقه با ورود ۷۰۰ طلبه به حوزه علمیه اصفهان