ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/903525

آغاز عملیات تعریض مسیر دسترسی به پیست اسکی فریدونشهر