ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
https://taktaweb.ir/آموزش-تنظیم-رابط-ها-در-nic-ir/

آموزش تنظیم رابط‌ها در nic.ir