آموزش خواندن قرآن برای بچه های پیش دبستانی در اپلیکیشن «الفبای مهربانی»