ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1019976

آیا کاهش تعرفه گمرکی خودرو می تواند، آشفته بازار را چاره کند؟