ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/915799

اخذ سند 30 میلیارد ریالی برای یکی از موقوفات کاشان