ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/835669

استان دارای 46 هزار و ۵۳۲ رقبه ثبت شده است/ اخذ سند مالکیت برای ۱۳ هزار و ۴۵۵ رقبه اصفهان