ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/958884

استکبار جهانی امروزه به اسم حقوق بشر دنبال ادامه سلطه گری است