ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/865497

افتتاح بازار روز کوثر باعث ایجاد اشتغال و درآمد پایدار در دُرچه می شود