ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/813801

افتخار آفرینی ورزشکاران معلول خمینی شهری در مسابقات پاراآسیایی امارات