ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/917888

افراط در انجام فرآیندهای تشخیصی هزینه‌های نظام سلامت را افزایش می‌دهد/ پرونده الکترونیک سلامت کلید کاهش هزینه های سلامت