ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/854358

افزایش ۲۰ درصدی بیمه شدگان هیئت پزشکی ورزشی اصفهان/ توسعه علمی ورزش مهم ترین برنامه این هیئت است