ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/62413

امام در راه رسیدن به آرمان های خود حتی یک کلمه هم عقب نشینی نکردند