ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/988451

امام علی(ع) در معرفی سبک زندگی، «حق» را مرکز پرگار زندگی می دانست