ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/1070366

امروز مانند دوران دفاع مقدس باید توانمندی های جوانان در فضای مجازی منسجم شود