ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://didebanefanavari.com/3923/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%e2%80%8c%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84-harmonyos-2-0-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%88%db%8c/

انتشار سیستم‌عامل HarmonyOS 2.0 هواوی