ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/897244

انتقادهای صریح جناب‌خان از وضعیت اقتصادی مردم/ فیلم