ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/987150

انفجار کپسول گاز سه نفر را راهی بیمارستان کرد