ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/849042

انقلابی که از جنس دین بود و از نوع تقابل حق با باطل