ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/867957

اوضاع سوریه در جهت تامین منافع آمریکا و اسرائیل پیش نمی‌رود