ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/890062

اگر در بحث اقتصادی محکم وارد شویم می توانیم برای آمریکا خط و نشان بکشیم