ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/978697

اگر قدرت موشکی نداشتیم امریکا یک ساعت هم به ما مهلت نمی داد