ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/785938

ایجاد عدالت اقتصادی از اهداف اقتصاد مقاومتی است/ کاهش سهم اصفهان از محل وصول مالیات بر ارزش افزوده کشور