ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/906828

ایران اجازه سلطه امریکا بر سوریه و عراق را نداد