ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/963649

باز هم نزاع و درگیری برای محل پارک خودرو