ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/964147

بازسازی 12 مدرسه و منزل توسط لشکر 14 امام حسین(ع) در جنوب شرق کشور