ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/937518

برخورد دوگانه رسانه های غربی با حوادث پاریس و حمله به اتوبوس پاسدران انقلاب/ این رسانه ها برای منافع خود به راحتی دروغ می گویند