ایتا نداری؟ اینجا کلیک کن
http://snai.ir/812810

برگزاری مرحله دوم لیگ بسکتبال جوانان کشور در شهرضا/ تمرین های چهارماهه بلندقامتان شهرستان برای حضور در رقابت ها